Zygfryd Gdeczyk

Kody błędów vag. Polski vag. Migowe 5 cyfr Kody p. Opis kodu błędu kolor szary=. 17084 p0700 42bc Jednostka kontrolna– uszkodzona.